Du har mulighet til å gi din gave til menigheten med skattefritak. For inntektsåret 2017 er øvre grense for skattefritak kr 30 000 kr. Det vil med andre ord si at du kan gi en gave, stor eller liten, til menigheten, og så trekke gavebeløpet (eller summen av gavebeløpene gjennom året) fra inntekten på selvangivelsen din.

Hvordan gjør dette i praksis?

Gi din gave via Vipps: #99412.

Eller

Gi dine gaver til menigheten via bankkonto angitt nedenfor. Av totalt gavebeløp gitt gjennom året, er det kun de gavene som du har merket ditt personnummer som blir innberettet til skattemyndighetene. Regelmessige gaver gir nemlig en stabil og mer forutsigbar inntekt for menigheten. Vi håper at stadig flere vil se den gjensidige fordel det er ved å gi sine gaver på denne måten.

Ansvar for administrering og innberetning

For å få en korrekt registrering og innberetning til myndighetene, har menigheten via Det Norske Baptistsamfunn satt bort administrasjonen av ordningen til et selskap som tar seg av dette arbeidet for ideelle organisasjoner og menigheter. Dette sikrer også anonymitet idet hver menighet kun får giverinntektene og ikke vite hvem den enkelte giver er.

I januar mottar den enkelte giver som har valgt å gi sine gaver på denne måten oppgave over det samlede gavebeløp gitt med skattefradrag.

 

Mottaker:      Vålerenga Baptistkirke, Vålerenggate 2, 0657 Oslo

Bankkonto for skattefrie gaver:      3000 21 62446