Pastor Phung og hans kone Evita har begge sine 4-årig pastor-utdannelse fra Baptistenes Teologiske Seminar.

Etter studiet tjente pastor Phung med sin kone en kort periode i baptistmenigheten på Vålerenga, før de flyttet til Ballangen for å tjene baptistmenigheten der som pastor-par.

Etter ni år i Ballangen har kallet ført pastor familien, nå med sine tre barn, tilbake til Vålerenga høsten 2014.