Fra utpost til egen menighet

Viktige virkegrener

Medlemsvekst og synkende medlemstall

Utpostene

Navneendring og nysatsing

Vi tror at Herren skal være med i den satsningen menigheten er kalt til ved denne tidsalders ende ved å gjøre nye mennesker til disipler i det de døpes til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og at de læres til å holde alt Jesus har befalt oss!