Pastor Phung Minh Nguyen

- Mob.: 473 09 411 (Menighetens kontakt telefon)

 

Menighetsrådet

Knut Magne Guttormsen, mob. 952 29 722

Marianne Bye, mob. 938 44 591

 

Kontortid

- Tirsdager og torsdager kl 10-14.

- Andre treff tidspunkt kan avtales.