Velkommen til åpen og uformell bønnesamling her i Baptistkirken. Her kan du være med å be, enten for deg selv eller for andre. Du er også velkommen til å  komme med bønnebegjær som vi skal be for. Kontakt gjerne Jan på tlf 957 64 556 hvis du lurer på noe.