Her kan du lese januar-nummeret av menighetsbladet.
I dette nummeret kan du blant annet lese om Isabel Crawford (1856-1961), utdrag av pastorens preken, og en refleksjon om hva et menneske trenger for at livet skal fylles med «noe» som alle trenger.

Menighetsblad 1 – JANUAR 2020