Velkommen til sommergudstjeneste her i Baptistkirken. Tale v/Knut Guttormsen. Ingen kirkekaffe denne søndag.