Vi oppfordrer til bønn for Ukraina:

-Be om Guds beskyttelse over folket.

-Be om at de skal få den hjelpen de trenger.

-Be om at voldshandlingen og ondskapen må opphøre.