Pga oppgradering av menighetens hjemmeside for tiden, er det meldt om feil vedrørende avspilling av søndagens tale. Talen kan du spille av og lytte til kun ved bruk av nettleseren Microsoft Edge. Vi beklager ulempen, og håper at alt er i orden når oppgraderingen er ferdig.