Fra og med uke 41 vil bønnesamlinger på tirsdager flyttes til torsdager kl 1830 i Baptistkirken. Bibelgrupper som går annenhver torsdag, flyttes til annenhver tirsdag, og går fra tirsdag 6.okt kl 1830 i Baptistkirken.