Hver første søndag i måneden skal det være felleslunsj etter gudstjenesten. Alle oppfordres til å ta med noe, enten en matrett/brødmat/frukt/kaker eller bakst. Vi setter det frem og deler lunsjen sammen. Du som førstegang besøkende til vår menighet er velkommen til å dele lunsj med oss.