Vålerenga Baptistkirke ønsker alle velkommen til våre gudstjenester og samlinger. Minner om at vi må fortsatt følge myndighetens anbefalinger for smitteforebyggende tiltak. Vi ber derfor alle som skal besøke vår gudstjeneste, lese og gjøre seg kjent med følgende smitteforebyggende tiltak:

A. Syke personer – de som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene, KAN IKKE delta på kirkelige arrangementer. Om du skulle være forhindret i å delta på gudstjenesten, har du fortsatt mulighet til å lytte til søndagens tale/undervisning her på menighetens hjemmeside.

Vi minner om at du/dere skal melde fra til menighetens ledelse, tlf 473 09 411, dersom du/dere utvikler sykdom etter 1-2 dager. Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smitteoppsporing), og skal varsle tjenesten dersom brukere eller ansatte får bekreftet covid-19.

 

B. God hygiene. Vi må unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt. Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå. Håndvask og hånddesinfeksjon vil være tilgjengelig ved inngangen. En møtevert vil ta dere imot ved inngangen og vise dere til ledig(e) sitteplass(er).

 

C. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. Fremmøte må registreres (navn og tlf.nr. føres på fremmøte-listen ved inngangen) med hjemmel i covid-19-forskriften. Avstanden mellom tilgjengelige stolradene er økt og det legges til rette for minst en meter avstand mellom personer. Kravet om avstand gjelder ikke personer i samme husstand. Det vil ikke legges opp til kirkekaffe og annen felles servering av mat og drikke inntil videre.

Vi vil også nevne at rutine for rengjøring av  kirkelokalene er på plass. Dørhåndtak, vaskeservanter, og andre gjenstander eller kontaktflater blir rengjort hyppig.