Baptistkirken

Hver søndag kl. 11 samles vi til gudstjeneste her i Baptistkirken.

Søndagsskole for barna parallelt med gudstjenesten i underetasjen. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe for alle.

Nattverd hver første søndag i måneden.

Du er hjertelig velkommen!