Hver søndag kl. 11 samles vi til gudstjeneste her i Baptistkirken. Nattverd hver første søndag i måneden.

Søndagsskole for barna parallelt med gudstjenesten i under etasjen. Etter gudstjenesten er kirkekaffe for alle.

Du er hjertelig velkommen!