Som annonsert tidligere skal det være et kort menighetsmøte for menighetens medlemmer etter kirkekaffen på førstkommende søndag. Menigheten skal gjøre en formell godkjenning av avtalen med Grace Church.