I tråd med åpning av samfunnet og ting går tilbake til normalen, er det nå ingen pålagte restriksjoner for menighetsvirksomhet. Allikevel vi vil gjøre alle besøkende oppmerksomme på følgende punkter:

-Du skal ikke delta i gudstjenesten dersom du er syk/har symptomer.

-Vi ønsker å opprettholde håndhygiene rutiner: Sprit/vask hendene når du kommer inn og før du går til kirkekaffen.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf 473 09 411 dersom du har spørsmål vedrørende våre gudstjenester.