Myndighetens smitteverntiltak er gjeldende og vi vil gjøre alle oppmerksomme på følgende punkter:

-Du skal IKKE delta i gudstjenesten dersom du er syk/har symptomer.

-Du kan bruke munnbind under gudstjenesten hvis du ønsker det, men det er ingen påbud.

-Hold minimum 1 meters avstand! Unngå oppsamling av flere personen i gangen/entreen.

-Sprit hendene idet du kommer inn, registre navnet ditt, og sett deg på anvist plass.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf 473 09 411 dersom du har spørsmål vedrørende våre gudstjenester.