Baptistkirken skal markere det nye året med nyttårs gudstjeneste søndag 6.jan kl11. Spesielt gledelig skal det også være dåp. Esther Phillibert skal døpes på bekjennelse av tro og ønskes velkommen som medlem av Baptistkirken. Pastor Nguyen skal forrette dåpen. Det skal også være fellesmåltid. Alle har med seg en matrett og vi deler måltidet sammen. Du som førstegangs besøkende til kirken vår, er velkommen til å delta i fellesmåltidet uansett. Velkommen til Baptistkirken!