Velkommen til høytidsgudstjeneste  her i Baptistkirken. Sang og musikk for anledningen. Menighetens pastor taler. Kirkekaffe etter gudstjenesten.