Velkommen til ungdomstreff her i Baptistkirken! Dette er et tilbud til alle ungdommer fra 13 år oppover, som har lyst til å møte andre ungdommer og bli kjent med nye under trygge rammer. Ungdommene samles hver fredag kl 18-20. Vi samles til sosiale aktiviteter, fellesskap over måltid, undervisning om bibel og kristen tro, sang og musikk og mer. Ungdomstreffet er et samarbeid mellom Vålerenga Baptistkirke og Grace Church, og er et frivillig engasjement. Er du interessert eller ønsker mer info, kontakt oss gjerne, pastor Phung 473 09 411 / Patrick 997 05 099.